Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwane dalej RODO, informuję, że:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez kontrahentów lub klientów w związku z rozpoczęciem współpracy handlowej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przetwórnia Owocowo-Warzywno-Mięsna „Rafiński” s.c. Piotr Rafiński, Alicja Rafińska z siedzibą w Barcinie Wsi 103, 88-190 Barcin, adres e-mail: rafinskisurowki@vip.wp.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji e-mail oraz zawierania i realizacji umów na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b).

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Przetwórnia Owocowo-Warzywno-Mięsna „Rafiński” s.c., dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 5 lat od momentu zakończenia trwania umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - za pośrednictwem kontaktu mailowego – rafinskisurowki@vip.wp.pl.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe podane przez Panią/Pana nie będą podlegać profilowaniu.